Biruinţa din pustiu

După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.Luca 4.13


Isus a venit în această lume ca om pentru a Se supune voii lui Dumnezeu şi a reîncepe istoria omului nou şi ascultător. Mântuitorul nostru n-a putut fi ispitit, pentru că în El nu era altă dorinţă decât aceea de a face voia lui Dumnezeu într-o supunere totală faţă de Cuvântul Său. Isus S-a împotrivit efortului diavolului prin conformare faţă de Cuvântul scris şi astfel a câştigat o biruinţă desăvârşită.
Din clipa aceea, cum vom vedea, Mântuitorul a putut să jefuiască bunurile duşmanului izbăvindu-i pe oameni de urmările puterii lui satan, umblând din loc în loc, făcând bine şi vindecând pe toţi aceia pe care diavolul îi supusese puterii lui (Faptele Apostolilor 10.38). La sfârşitul vieţii Sale în lumea aceasta, Hristos a făcut neputincios pe acel împotrivitor care avea puterea morţii.
În baza biruinţei câştigate asupra diavolului în pustiu, Isus a putut să săvârşească slujba Sa de izbăvire în favoarea oamenilor. Dar după această minunată slujbă, rămânea încă de executat lucrarea care îl va izbăvi de moartea veşnică pe omul care va crede în această lucrare. Pentru aceasta nu erau de ajuns minuni, ci trebuia chiar moartea Mântuitorului, prin care a zdrobit capul vrăjmaşului.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *