BINECUVÂNTĂRILE UNEI INIMI MILOSTIVE (1)

“Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac!” (Psalmul 41:1)

Chiar şi într-o situaţie economică dificilă, majoritatea dintre noi o ducem mai bine decât alţii şi mai bine decât am dus-o vreodată. Poate ne lipsesc lucrurile de ultimă oră, lucrurile cele mai mari, cele mai frumoase şi cele mai rapide, dar rareori ducem lipsă de strictul necesar, nu? Dumnezeu nu doreşte să avem procese de conştiinţă, dar El doreşte “să-i luăm în calcul [să ne aducem aminte, să fim preocupaţi] pe săraci”. Biblia spune: “Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, când va striga” (Proverbe 21:13). Ar putea fi aceasta una dintre chei pentru ca rugăciunile tale să capete răspuns? E o binecuvântare să se îngrijească cineva de confortul tău, dar nu trebuie să-i uiţi pe cei aflaţi în nevoie.

Care este atitudinea lui Dumnezeu faţă de cei săraci? Şi ce aşteaptă El de la noi? “Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi, … să nu-ţi împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit te-ai face vinovat de un păcat” (Deuteronom 15:7-9). Ajutorarea altora este o obligaţie, nu o opţiune. În Scriptură, zeciuiala era folosită în lucrarea lui Dumnezeu şi pentru slujitorii lui Dumnezeu, dar ea trebuia împărţită şi “străinului, orfanului şi văduvei; şi ei să mănânce şi să se sature” (Deuteronom 26:12). Dumnezeu a spus: “Dacă fratele tău sărăceşte, şi nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijineşti, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine” (Levitic 25:35). Adevărul este că am fost chemaţi să-i hrănim, să-i adăpostim şi să le oferim îmbrăcăminte celor nevoiaşi (Isaia 58:5-12). Dumnezeu este milostiv şi generos cu cei săraci şi El ne promite binecuvântarea Lui dacă îi urmăm exemplul.

Share