Biblioteca Bisericii BETANIA

POPORUL LUI DUMNEZEU: UN POPOR AL CĂRŢII

Poporul lui Dumnezeu a fost de la început un popor al cărţii. În timp ce închinarea neamurilor din jur era guvernată de reprezentările diferiţilor idoli care îi înconjurau, închinarea evreilor era guvernată de Cartea Legii.

Mai târziu, îl găsim pe apostolul Pavel în temniţă. Apostolul era conştient de sfârşitul său iminent şi îi spune lui Timotei, în epistola pe care i-o trimite, „clipa plecării mele este aproape!” Ceea ce ne atrage atenţia este o menţiune, adesea nebăgată în seamă, pe care apostolul o face către sfârşitul epistolei: „Adu-mi cărţile (…)!” Plecarea în veşnicie era iminentă, dar apostolul Pavel credea cu toată tăria în importanţa studiului şi a cărţilor!

Poporul lui Dumnezeu va rămâne până la sfârşit un popor al Cărţii, întrucât Dumnezeu a ales să ni se descopere printr-o Carte, Biblia!

Dorinţa noastră supremă este să Îl cunoaştem tot mai mult pe Dumnezeu, iar biblioteca bisericii noastre a luat fiinţă pentru a ajuta la realizarea acestui scop. Rugăciunea noastră este ca fiecare carte citită să te conducă mai aproape de Hristos!

Dorim ca toate cărţile din biblioteca noastră să fie puse în slujba Cărţii, iar prin toate acestea să Îl cunoaştem şi să ne închinăm Dumnezeului care este vrednic să primească toată slava!

ORAR: JOI 19:40-20:00

LOCAŢIE: BIROUL PASTORAL

REGULAMENT:

-se poate împrumuta o carte pentru o perioadă de trei săptămâni.

-termenul poate fi prelungit pentru încă trei săptămâni, în cazul în care cartea respectivă nu a fost solicitată de către o altă persoană.

-intenţia de a prelungi termenul de împrumut trebuie comunicată uneia dintre persoanele care se ocupă de bibliotecă şi confirmată de aceasta.

-în cazul nerestituirii la termen a cărţii sau a necomunicării intenţiei de a prelungi termenul, se va percepe o amendă de 0,50 RON pe zi!

 

PERSOANE DE CONTACT:

IONUŢ PIRTEA: 0766484541
VALENTIN FĂT: 0726759375

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *