BENEFICIILE DOMNIEI LUI ISUS ÎN VIATA TA

“Nimeni nu poate zice: “Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt” (1 Corinteni 12:3)

A-L face pe Domnul Isus “Domnul” vieţii tale înseamnă că El trebuie să aibă primul şi ultimul cuvânt în toate lucrurile care te privesc. Înseamnă că eşti chemat să umbli cu El, să dovedeşti că eşti valoros pentru El, să-i fii pe plac şi să faci ce doreşte El şi în felul în care doreşte El. lată trei beneficii extraordinare care survin când Îl laşi pe Isus la cârmă şi Îl faci “Domn”: 1) Când nu stii ce să spui. El îti va spune. “Domnul Dumnezeu Mi-a dat o limbă iscusită, ca să ştiu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezeşte, în fiecare dimineaţă, El îmi trezeşte urechea, să ascult cum ascultă nişte ucenici. Domnul Dumnezeu Mi-a deschis urechea, şi nu M-am împotrivit, nici nu M-am tras înapoi” (Isaia 50:4-5). 2) Când nu te poti apăra singur, El va lupta pentru tine. “Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii şi vrăjmaşii mei se clatină şi cad. Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi” (Psalmul 27:1-3). 3) Când povara oare prea grea. El o va purta în locul tău. “încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit” (Psalmul 55:22). Şi aceste trei beneficii sunt ale tale când îl faci pe Isus “Domn” peste toate domeniile din viaţa ta.

Share