Bătrânul pantofar (3)

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărăde-legile noastre. Pedeapsa, care ne

dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

Isaia 53.5

Bătrânul pantofar (3)

Ana vorbi cu mama ei, care acum se simţea mai bine, despre bătrânul pantofar, şi astfel a putut să-l însoţeas­că la ora de vestire a Evangheliei. Pe drum, pantofarul a povestit Anei că mama lui l-a învăţat în copilărie multe versete din Biblie. După ce au trecut anii, versetele au fost uitate.

În sala unde se vestea Evanghelia, bătrânul pantofar asculta cu atenţie. La înapoiere a spus Anei că şi-a adus aminte de un verset învăţat în copilărie. El suna aşa: „Ia­tă că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”

În duminica următoare, Ana îl vizită din nou pe panto­far. Acesta stătea la fereastră şi citea din Biblie. Nespus de fericit, bătrânul zise:

– Am citit în Biblie toată noaptea.

Şi cu degetele lui groase arăta Anei versetul de azi, spunând: „Toate păcatele mele au fost iertate de Mân­tuitorul. Ce nebun am fost crezând că pot trăi fără ier­tarea Lui.”

Cititorule, bătrânul pantofar a fost condus la pacea pe care o poate da numai Mântuitorul! Gândurile lui Isus sunt gânduri de pace şi pentru tine.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *