Bătrânul pantofar (2)

„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dum­nezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El.”

1 loan 4.9

Bătrânul pantofar (2)

Ana alergă acasă şi povesti mamei de durerea din umăr a pantofarului şi că dorea să-i ducă ceva pentru alinare. Mama îl cunoştea bine pe pantofar; era un om singuratic. Mama îi dădu Anei nişte medicamente pen­tru reumatismul pantofarului. Ana alergă repede, dar atelierul era închis. Intrând în curte, Ana văzu pe pan­tofar în camera din spate. Uşa însă era închisă şi Ion nu vrea să o deschidă. Dar când Ana ridică sticla, panto­farul deschise fereastra. Ana îi zise:

– Încercaţi cu aceste medicamente! Fricţionaţi-vă bine umerii! Veţi vedea că vă va face bine!

Bătrânul pantofar luă sticla şi într-adevăr frecţia îi fă­cu bine. În ziua când avea loc evanghelizarea, panto­farul o văzu pe fată şi îi strigă:

– Pantofii sunt gata!

– O, ce păcat, spuse Ana, astă seară nu mai pot mer­ge la evanghelizare. Mama nu se simte prea bine. Dar dumneavoastră cum vă simţiţi?

– Medicamentele tale mi-au ajutat de minune. M-am gândit, zise el cu greu, că ar trebui să merg şi eu la evanghelizare.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *