AWANA

Ce este Awana?

 

 

                   Awana este un program creştin interactiv pentru copii, cu vârstele cuprinse între 5 şi 14 ani. Numele AWANA este compus din primele litere ale cuvintelor: „Approved Workmen Are Not Ashamed” (tradus în limba română: „lucratorului încercat nu-i este ruşine”), cuvinte preluate din 2 Timotei 2:15, care reprezinta motivaţia liderilor învaţatori de copii implicaţi în aceasta lucrare: „Cauta sa te înfaţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrator care nu are de ce sa-i fie ruşine, şi care împarte drept Cuvântul Adevarului.”

Scopul primordial al întâlnirilor Awana este acela de a împărtăşi Vestea Bună a salvării prin Domnul Isus Hristos la cât mai mulţi copii. Copiii sunt ajutaţi să-L cunoască pe Dumnezeu prin lecţii biblice, memorarea unor pasaje din Scriptură, cântări, activităţi de creaţie şi jocuri. În acelaşi timp, întâlnirile Awana au ca scop formarea de tineri învăţători de copii.

Pentru mai multe informatii: awana@betania-tm.ro

Share