Avertizare

şi ca şi cum Dumnezeu ar în­demna prin noi, vă rugăm fierbin­te,, în Numele lui Hristos: împăcaţi-vă cu Dumnezeu!”

2 Corinteni 5.20

Cititorul ocazional al acestui calendar va întreba pro­babil: „Trebuie să conţină fiecare foaie o invitaţie de a veni la Dumnezeu? Dacă anumiţi oameni cred în Dum­nezeu, treaba lor! De ce trebuie presaţi ceilalţi oa­meni, care trăiesc liniştiţi, cu o întoarcere la Dumnezeu? Nici eu nu fac reclamă cu concepţia mea despre lume!”

Permiteţi să vă întrebăm: „Dacă arde o casă, nu tre­buie strigat «foc»? Când este o bombă la bordul unui autobuz, nu trebuia îndemnaţi toţi pasagerii să coboa­re urgent, înainte ca autobuzul să fie aruncat în aer?”

Noi deci nu-i putem lăsa pe semenii noştri să trăiască fără griji mai departe şi să meargă în pierzarea veşni­că. Ştiţi probabil că în dreptul penal omenesc există o menţiune despre „ajutorul neglijat”. La fel stau lucru­rile şi cu privire la mântuirea lui Dumnezeu şi judecata Sa viitoare. Prin unul din prorocii Lui spune: „Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea cea rea, va muri prin nele­giuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul” (Ezechiel 3.19). Şi mai adaugă ceva: dragostea lui Hristos pentru toţi oamenii să ne determine de a ne găsi scăparea la El până nu este prea târziu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *