Avertisment …

„Dacă are cineva urechi de auzit, să audă.”    Marcu 7.16     

             Întâlnim mereu avertismentul Mântuitorului către oameni: „Cine are urechi de auzit, să audă.” Această repetare a avertismentului ne face să înţelegem ce importanţă are faptul de a-L asculta pe Mântuitorul. „ …credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos” (Romani 10.17).

            În Epistola către Evrei, Isus este prezentat ca Apos­tolul şi Marele Preot al credincioşilor, şi suntem îndem­naţi să-L ascultăm. Nu avem voie să ne împietrim ini­mile amânând ascultarea de Mântuitorul. Cine are urechi de auzit, să audă avertizarea: „Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbeş­te! Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbeşte din ceruri” (Evrei 12.25).

            Numai ascultând şi crezând Cuvântul Mântuitorului putem fi mântuiţi şi păziţi de orice rău până la sfârşitul vieţii. A-L recunoaşte pe Isus, a-L primi ca Mântuitor este de ajuns pentru a te afla în beneficiul comorilor nesfârşite ale harului Său, totdeauna la dispoziţia credinţei.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *