HRISTOS ESTE ADEVĂRUL (2)

“Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis:… “S-a isprăvit!” (loan 19:28-30)

Din momentul naşterii până în clipa morţii Sale, viaţa lui Hristos a fost prezisă în detaliu de profeţii Vechiului Testament. El a împlinit aproximativ patruzeci de profeţii diferite în timpul vieţii Sale. Statistic, şansele ca ele să se întâmple sunt de unu la un miliard! De ce este important să subliniem lucrul acesta? Pentru că se ridică voci care pun la îndoială naşterea Lui din fecioară, divinitatea Lui, minuniie Lui, învierea Lui şi reîntoarcerea Lui pe pământ. Evident că aceiaşi oameni erau prin preajmă şi când a trăit Petru. El scrie: “îmi voi da osteneala, deci, ca, şi după moartea mea, să vă puteţi aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: “Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.” Şi noi înşine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o proorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:15-21).

Share

HRISTOS ESTE ADEVĂRUL (1)

“Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis:… “S-a isprăvit!” (loan 19:28 50)

Ce i-a făcut pe mari intelectuali, cum a fost C.S. Lewis, să-şi dedice vieţile lui Hristos? Credibilitatea Lui! Să remarcăm câteva din profeţiile Vechiului Testament care s-au împlinit în timpul vieţii Lui: 1) El avea să intre în Ierusalim călare pe un măgăruş: “lată că împăratul tău vine … El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar” (Zaharia 9:9). 2) Ei avea să fie trădat de un prieten: “Chiar şi acela … în care îmi puneam încrederea … ridică şi el călcâiul împotriva mea” (Psalmul 41:9). 3) El avea să fie vândut pe treizeci de arginti: “Şi Mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginţi” (Zaharia 11:12). 4) Ei aveau să tragă la sort pentru cămaşa Lui: “îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea” (Psalmul 22:18). 5) Nici măcar un os nu avea să fie zdrobit: “Toate oasele i le păzeşte, ca nici unul din ele să nu i se sfărîme” (Psalmul 34:20). 6) El avea să fie îngropat în mormântul unui om bogat: “mormântul Lui la un loc cu cel bogat” (Isaia 53:9). 7) El avea să învie dintre cei morţi: “nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea” (Psalmul 16:10). loan notează: “După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: “Mi-e sete.” în deplinătatea facultăţilor Sale mentale, cu mintea limpede, El a bifat până la ultima profeţiile pe care trebuia să le împlinească şi a spus: “S-a isprăvit!” (v. 30). Hristos – El este pe deplin credibil şi tu te poţi încrede în El.

Share

N-O POTI FACE SINGUR (2)

“Să poarte impreună cu tine sarcina” (Numeri 11:17)

Poţi fi un mare vizionar, dar nu vei reuşi până nu înveţi să-i inspiri pe alţii cu viziunea ta şi să le-o transferi şi lor. Dacă abilitatea de a comunica este importantă în transferul viziunii tale către alţii, e nevoie de mai mult de atât. Trebuie să ai credibilitate şi convingere. Oamenii nu vor adera la viziunea ta decât dacă te:ai dăruit ei în întregime. Convingerea altora referitor la semnificaţia viziunii tale poate avea loc numai dacă tu eşti convins de semnificaţia ei. Aceasta necesită mesajul potrivit, rostit de mesagerul potrivit, la timpul potrivit şi în modul potrivit. Psihologul şi autorul Dr. Larry Crab descrie această convergenţă spunând: “viziunea pe care le-o dăm altora despre ceea ce ar putea deveni are putere când răspunde la ceea ce duhul le-a spus deja în sufletele lor”. Acea putere îi poate convinge să ţi se alăture în urmărirea viziunii tale şi îţi sporeşte mult şansele de succes. Există în Biblie o dinamică matematică interesantă care spune că un om poate pune o mie pe fugă, dar doi pot pune pe fugă zece mii (Deuteronom 32:30). Da, Scripturile ne învaţă puterea sinergiei. Când implici persoanele potrivite, la care se adaugă binecuvântarea Domnului, vei realiza mai mult decât ai visat că este posibil.

Share

N-O POTI FACE SINGUR (1)

“Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta” (Numeri 11:14)

Într-o zi, Moise i-a spus lui Dumnezeu că sarcina e prea grea pentru el. Aşa că Dumnezeu i-a spus lui Moise să caute şaptezeci de bărbaţi cu abilitate de lider. Apoi i-a zis: “voi lua din duhul care este peste tine, şi-l voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului” (v. 17). Trebuie să înţelegi un lucru: nu-ţi vei împlini niciodată visul câtă vreme nu poţi sau nu eşti dispus să-i cooptezi şi pe alţii. Să nu crezi că dacă visul tău merită, oamenii se vor alinia automat şi vor dori să devină parte din el. Nu merge aşa. Acelaşi vis care te va binecuvânta te poate îngropa dacă nu stai în preajma oamenilor potriviţi. Moise a spus: “Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să Te porţi aşa cu mine, mai bme omoară-mă, Te rog” (v. 14-15). Nu aştepta să cauţi ajutor numai când eşti pe punctul unei căderi nervoase sau doar în clipa când familia ţi se destramă. Când Dumnezeu cheamă pe cineva, întotdeauna îi cheamă şi pe alţii să stea în picioare alături de el. Poate ai nevoie de o persoană, poate ai nevoie de mai multe. Fireşte, cu cât e mai măreţ visul tău, cu atât mai mare trebuie să fie echipa ta. Dar iată vestea cea bună: mărimea visului tău determină mărimea celor ce vor fi atraşi în el, Dacă ai un vis mare, ai un potenţial şi mai mare având oameni devotaţi care să te ajute. Nu trebuie decât să iei legătura cu ei, să-i inviţi să participe, să le transferi viziunea ta şi apoi să-i laşi liberi.

Share

CUM SĂ TE COMPORTI ÎN BISERICĂ

“Să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu” (1 Timotei 3:15)

Biserica este asemenea unei grădini; are un potenţial uriaş de creştere şi de frumuseţe. Dar cultivarea unei grădini necesită timp şi muncă; de asemenea necesită supravegherea buruienilor şi smulgerea lor înainte ca ele să crească şi să-ţi distrugă plantele. Două din cele mai obişnuite buruieni în biserică sunt: 1) Favoritismul. “Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: “în adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El, şi lucrează neprihănire este primit de El. El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel” (Faptele Apostolilor 10:34-36). Petru, care se lupta cu prejudecata, a spus: “Acum îmi dau seama că Dumnezeu nu arată favoritism”. Dar tu? Ţi-ai dat şi tu seama? Sau interacţionezi doar cu “cei ca tine”? Bisericuţele în biserică sunt o înaltă trădare a împăratului împăraţilor. Dacă există un suflet singur în biserica ta, ai de lucru! Biblia spune că Dumnezeu “dă o familie celor părăsiţi” (Psalmul 68:6). Când oamenii sunt timizi, răniţi, nesiguri sau nu au încredere, trebuie să mergi la ei şi să-i incluzi în grupul tău de părtăşie. 2) Bârfa. “Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor!” (lacov 4:11). Când auzi o bârfă despre cineva, opreşte răul în faşă. Dacă nu eşti  dispus să vorbeşti direct cu acea persoană, nu vorbi despre ea. Şi nu-i lăsa nici pe alţii să vorbească. Bârfa este arta de a nu spune nimic şi de a nu lăsa nimic nespus. Dacă doreşti să promovezi armonia în familia lui Dumnezeu, fereşte-te de bârfă şi de bârfitori.

Share