Audienţă privată

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vre­me de nevoie.”

Evrei 4.16

Audienţă privată

Pe timpul când în Italia domnea monarhia, împăratul a acordat câtorva dintre oamenii săi de încredere meritu­oşi un ordin deosebit. Era aşa-numitul ordin „Annunciaten” (din italiană annuncio = anunţare). Purtătorul acestui ordin avea un privilegiu deosebit: putea intra direct la împărat oricând, fără să se anunţe în prealabil. Când pă­zitorul porţii vedea în faţa palatului un purtător al ordi­nului Annunciaten, îl saluta şi îi deschidea imediat poar­ta. Iar împăratul? Acesta se ridica de pe tron, saluta pe cel venit şi îi acorda audienţă vizitatorului preţuit.

Cine crede în Isus Hristos şi astfel a devenit un copil al lui Dumnezeu (loan 1.12) are un astfel de privilegiu. Fă­ră să fie anunţat, poate oricând să păşească înaintea împăratului împăraţilor! Cine se încrede în Isus Hristos, devine un om de încredere al lui Dumnezeu. El are un privilegiu special: intrare liberă şi directă în locul cel sfânt, în prezenţa lui Dumnezeu, prin „sângele lui Isus”. Această audienţă privată este posibilă numai prin faptul că despărţirea de Dumnezeu a fost înlăturată prin moartea Domnului Isus. Calea spre Dumnezeu este liberă. Nu este acesta un privilegiu minunat?

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *