ATINGE-TE DE ISUS !

„Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui” (Marcu 6:28)

Marcu relatează despre o femeie care avea o hemoragie de doisprezece ani şi care a cheltuit toţi banii ei pe doctori, dar fără nici un rezultat. Ceea ce cultura occidentală numeşte în mod discret „condiţia femeii” a devastat viaţa acelei femei evreice. Din punct de vedere al relaţiilor intime, ea nu se putea atinge de soţul ei. Din punct de vedere maternal, nu putea avea copii. Din punct de vedere casnic, tot ce atingea era considerat „necurat”. Din punct de vedere spiritual, nu putea intra în Templu. Aşadar, istovită fizic, marginalizată social şi epuizată spiritual, ea s-a gândit: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui”. Minunea din viaţa ei a început când s-a gândit la Domnul Isus. Dar mai întâi a trebuit să treacă de mulţimea care stătea între ea şi Isus. La fel trebuie să faci şi tu! Mulţimea are argumentele şi motivele ei, dar nu merită să-L ratezi pe Isus pentru nici unul dintre ele. Când această femeie a ajuns în sfârşit la El, s-au întâmplat două lucruri extraordinare:

1) Ea a descoperit că credinţa noastră atrage atentia Domnului Isus de fiecare dată. Trebuie că mulţi oameni s-au ciocnit de Domnul Isus în acea zi, dar cu toate acestea, Marcu notează: „Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis: „Cine s-a atins de hainele Mele?” (v. 30). Să înţelegem un lucru: Domnul Isus poate face deosebirea dintre un om care merge la biserică şi o inimă cu adevărat însetată care se străduie, prin suferinţă, probleme şi presiuni şi se atinge de El prin credinţă. 2) Ea e singura femeie pe care Domnul Isus a numit-o „fiică” (v. 34). Imaginează-ţi cum s-a simţit. Probabil nici nu-şi mai amintea când a auzit ultima oară o vorbă bună. Tu nu eşti doar un chip din mulţime, iar problema ta nu este prea grea pentru Isus. Astăzi, mergi prin credinţă, atinge-te de El şi poţi fi vindecat!

Share