AŞTEPTĂRI REALISTE (1)

„El însuşi ştia ce este în om” (loan 2:25)

Domnul Isus a văzut ce este mai bun în oameni şi a lucrat să scoată lucrul acesta la lumină. Dar El nu a fost naiv. El a înţeles fragilitatea umană. Când oamenii L-au dezamăgit, El nu S-a răzbunat prin mânie şi nu S-a distanţat de ei. Ce a făcut El? „Mulţi au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe care le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi. Şi n-avea trebuinţă să-l facă cineva mărturisiri despre nici un om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om” (v. 23-25). Domnul Isus i-a chemat în mod constant pe oameni la un standard mai înalt, dar El a înţeles că lucrul cel mai bun de care pot da ei dovadă tot imperfect este. Si tu trebuie să înţelegi lucrul acesta despre cei dragi ai tăi şi să te raportezi la ei în mod corespunzător. Relaţia perfectă locul de muncă perfect, biserica perfectă şi cartierul perfect nu există! Dumnezeu știe asta, așa că ne-a dat învăţături despre cum să ne comportăm cu oamenii care ne dezamăgesc: „Purtaţi-vă sarcinile (înduraţi, duceţi în spate) unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos” (Galateni 6:2) Poate spui: „Care este legea lui Hristos?” Domnul Isus a spus: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unu pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii” (loan 13:34). Pentru a iubi cum a iubit Domnul Isus, trebuie să iubeşti fără condiţii şi fără presiune. E mai uşor să discuţi despre cum sa-i tratezi pe oamenii enervanţi din viaţa ta decât este să pui în practică trataţia. Dar lucrul extraordinar este că în procesul ducerii la îndeplinire a acestei misiuni, devii tot mai asemănător cu Domnul Isus.

Share