ASTĂZI DUMNEZEU ARE GRIJĂ DE TINE!

“Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să ţi dea pacea!” (Numeri 6:26)

Dallas Willard şi-a pierdut mama când era copil. El scrie despre un băieţei a cărui mamă a murit şi ea. În fiecare noapte el mergea în camera tatălui său întrebându-l dacă poate dormi cu el. Doar când tatăl i-a promis că va dormi cu faţa spre el, acel micuţ a putut adormi. Willard scrie: “Mulţi din­tre noi credem că ne putem strecura lângă un Dumnezeu care nu vorbeşte. Cel puţin mulţi dintre noi cred lucrul acesta. Dar aceasta nu este viaţă şi cu siguranţă nu este viaţa pe care ne-o doreşte Dumnezeu sau viaţa din belşug pe care Domnul Isus ne-a dat-o”.

Moise s-a rugat: “Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine, şi să-ţi dea pacea!” Nu este nemaipomenit să ştii că Dumnezeu te are în paza Sa, că te călăuzeşte şi te apără 24 de ore pe zi, în fiecare zi? De fapt, cea mai comună promisiune din Scriptură nu este despre mântuire sau cer. Nu, ci cea mai frecventă promisiune din Biblie este: “Eu voi fi cu tine” (losua 1:5). Este promisiunea pe care i-a făcut-o Dumnezeu lui Enoh, lui Noe, lui Avraam, Sarei, lui Iacov, lui losif, lui Moise, Mariei şi lui Pavel. Şi este cea care i-a ajutat să meargă înainte! David a spus: “Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu mine” (Psalmul 23:4). Dumnezeu a amintit mereu poporului Său că este cu ei prin Cortul întâlnirii, Chivotul Legământului, mana din pustie şi stâlpul de nor şi de foc care mergea înaintea lor. La fel îţi reaminteşte şi ţie astăzi: “Nu te înspăimân­ta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine” (losua 1:9). Fii liniştit, Dumnezeu are grijă de tine!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *