AŞA LUCREAZĂ DUMNEZEU (3)

„L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a ridicat în sus” (Faptele Apostolilor 3:7)

Câteva observaţii importante: 1) Petru i-a dat voie lui Dumnezeu să-i schimbe planurile. „Petru şi Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea” (v. 1). Este rugăciunea importantă? Da, cea mai importantă! Dar poţi să fii atât de prins în activităţile bisericii încât să-i treci cu vederea pe cei suferinzi care stau pe treptele bisericii. Trebuie să fii sensibil la nevoile oamenilor, să stai la dispoziţia lui Dumnezeu şi să fii dispus să-ţi schimbi planurile cât ai bate din palme. 2) Petru a folosit Numele care este mai mare decât orice problemă. „În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, … umblă!” (v. 6). Şi aşa a fost! Pavel scrie: „în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi… şi orice limbă să mărturisească … că Isus Hristos este Domnul” (Filipeni 2:10-11). Tu spui: ce poate fi într-un nume? În cazul acesta – totul! La auzul Numelui lui Isus se-nfioară dracii, este iertat păcatul, sunt vindecate boli şi sunt desfiinţate viciile încăpăţânate. 3) Petru a făcut mai mult decât să rostească o simplă rugăciune: el a întins o mână de ajutor. „L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile şi gleznele; dintr-o săritură a fost în picioare, şi a început să umble”. Astăzi suntem înconjuraţi de oameni care au nevoie de ajutor pentru a se pune pe picioare spiritual, emoţional, fizic şi financiar. Du-te la ei cu dragoste şi ridică-i! Ei nu au nevoie de sprijinul tău pentru tot restul vieţii lor, ci au nevoie de o mână care să-i ridice – şi de prezentarea Celui care are putere şi aşteaptă să le împlinească nevoile. Dumnezeu l-a folosit pe Petru pentru a-i aduce acestui om izbăvirea şi El te poate folosi şi pe tine. Dar trebuie să fii pregătit.

Share