AŞA LUCREAZĂ DUMNEZEU (2)

„Un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta Templului… ca să ceară” (Faptele Apostolilor 3:2)

Biblia spune: „când a văzut pe Petru şi pe Ioan … le-a cerut milostenie … Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur, n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a ridicat în sus. Îndată … dintr-o săritură a fost în picioare, şi a început să umble” (v. 3-8). Această povestire te duce cu gândul la trei întrebări: 1) Care este slăbiciunea ta? E important să ştii, fiindcă un handicap dintr-un anumit domeniu te poate paraliza în altele. În afara lipsei puterii din glezne, acest om era „normal”, însă această neputinţă l-a împiedicat să ducă o viaţă fericită. Toţi avem lupte în vieţile noastre. „Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească” (1 Corinteni 10:13). 2) Cum te raportezi la slăbiciunea ta? Acest om se afla la poarta Templului pentru a cerşi. Tu de ce te găseşti acolo? Trebuie să ştii lucrul acesta, întrucât poţi să te ridici şi să mergi mai departe. Refuză să rămâi blocat acolo; ridică-te şi spune: „poate asta sunt acum, dar prin harul lui Dumnezeu nu voi rămâne aşa!” 3) Care sunt aşteptările tale? Un suport care să te ajute să trăieşti mai departe cu problema ta? Un mijloc de a evita să faci ceea ce e necesar pentru a te întrema? Acest om căuta milostenie, nu vindecare. Dar milostenia nu te va repune pe picioare, în plus, când concentrarea ta se limitează la ceea ce pot face alţii pentru tine, poţi pierde ceea ce poate Dumnezeu să facă pentru tine. Prin puterea lui Dumnezeu, acest om s-a ridicat şi a umblat – la fel poţi face şi tu.

Share