AŞA LUCREAZĂ DUMNEZEU (1)

„Iată că acum este vremea potrivită” (2 Corinteni 6:2)

Pilda vindecării ologului din naştere este plină de învăţături. În următoarele zile, ne vom apleca asupra lor: 1) El se afla într-o împrejurare de dorit, dar nu se bucura de ea. „Acolo era un om olog din naştere, care era dus şi pus în toate zilele la poarta Templului, numită „Frumoasă” ca să ceară de milă” (Faptele Apostolilor 3:2). Când ai o problemă ce persistă cu încăpăţânare, chiar dacă te afli într-o situaţie de dorit, nu te poţi bucura de ea. 2) El se afla la doi paşi de răspuns. Însă nu putea ajunge la el. El stătea în fiecare zi la poarta Templului, privindu-i pe ceilalţi cum intrau şi primeau binecuvântarea. Din cauza stării sale, însă, legea lui Moise nu-i dădea voie să facă la fel. Eşti şi tu într-o situaţie similară astăzi – în biserică, dar fără a putea primi ceea ce are Dumnezeu pentru tine? Poate cânţi cântări, te rogi şi asculţi predici, dar vechea ta problemă persistă? 3) Când a sosit clipa izbăvirii, el a avut nevoie de ajutor ca să se poată bucura de ea. „Petru i-a zis: „…în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă!” L-a apucat de mâna dreaptă, şi l-a ridicat în sus” (Faptele Apostolilor 3:6-7). Omul acesta nu a avut nici un motiv să creadă că ziua aceea avea să fie diferită de celelalte. El nu ştia că Dumnezeu a însemnat-o în calendarul Său ca fiind ziua izbăvirii lui. Aceasta ar putea fi ziua ta! „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat” (2 Corinteni 6:2). „Vremea potrivită” pentru tine este acum. Dar ea nu va veni până când nu-ţi vei recunoaşte nevoia de Dumnezeu şi până nu vei fi gata să primeşti ajutorul Său. Asta înseamnă să-ţi păstrezi o credinţă puternica, să ai inima deschisă şi să te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu pentru situaţia în care te găseşti.

Share