ANUL ACESTA TRĂIEŞTE CONFORM FERICIRILOR (8)

„Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii” (Matei 5:10)

În Parcul naţional Yellowstone, există un copac interesant care se numeşte pinul Lodgepole. Conurile lui pot atârna de copac ani de zile înainte să cadă. Chiar şi căzute ele rămân închise. Ele se deschid doar când se află în contact cu o căldură intensă. De fiecare dată când izbucnesc incendii în pădure şi toţi copacii sunt distruşi, căldura face ca aceste conuri speciale să se deschidă. Ca rezultat, ele sunt primele care ajută ia repopularea pădurii. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăţia cerurilor!” Există un potenţial în fiecare dintre noi care se activează numai când ne aflăm sub presiune sau când trecem printr-o încercare de foc. Iov a descoperit lucrul acesta când Dumnezeu a îngăduit ca Satana să-l pună la încercare. Iov a pierdut tot ce avea, inclusiv copiii. Şi pentru a adăuga insultă la rănile sale, el a fost obligat să îndure batjocura soţiei şi a prietenilor datorită credinţei lui neclintite. Când totul s-a terminat, Iov, care a primit de două ori mai mult decât a pierdut, s-a rugat: „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42:5). E una să auzi cum lucrează Dumnezeu pe baza experienţei altcuiva şi alta e să vezi lucrul acesta în mod direct când te întrebi: „ce am făcut să merit asta?” sau „dacă Dumnezeu este într-adevăr acolo, eu de ce sunt aici?” De ce? 1) Deoarece în foc descoperi o nouă perspectivă a purtării de grijă a lui Dumnezeu faţă de tine şi a_ caracterului Său. 2) Ce transformă carbonul fără valoare în diamante? Căldura! Presiunea! 3) în mijlocul focului descoperi că atunci când ceilalţi te abandonează, Dumnezeu rămâne credincios.

Share