ANONIM, DAR INDISPENSABIL

“Mădularele trupului, care par mal slabe, sunt de neapărată trebuinţa” (1 Corinteni 12:22)

În cartea sa: “Encourage Me (încurajează-mă),” Charles Swindoll adresează următoarele întrebări: “Cine l-a învăţat pe Martin Luther teologia sa şi cine l-a inspirat în traducerea Noului Testament? Cine l-a vizitat pe Dwight L. Moody la magazinul de încălţăminte şi i-a vorbit despre Hristos? Cine a finanţat misiunea lui William Carey în India? Cine l-a înviorat pe apostolul Pavel în acea închisoare din Roma când a scris ultima sa epistolă către Timotei? Cine a fost urmaşul lui Hudson Taylor şi a conferit Misiunii din China remarcabila viziune şi direcţie? Ce a fost Jim Elliot, mesagerul martirizat al Evangheliei pentru aucaşii din Ecuador, denumiţi odinioară misionarii? “O adunătură de nimeni încercând să preamărească pe Cineva”. Dar să nu confundăm anonimatul cu inutilul. Altfel, întregul trup devine neputincios … chiar paralizat… sau, în cel mai bun caz, extrem de ameţit deoarece aproape toate mădularele … s-au îmbolnăvit de auto-compătimire şi descurajare. Recunoaşte-o, prietene, capul trupului este ţinta atacurilor. Este prerogativul Lui să le afişeze pe unele şi să le ascundă pe altele. Nu mă întreba de ce alege El pe cine să folosească Dacă e dorinţa Sa să te folosească pe post de Toma şi nu de Luther … sau de Maica Tereza şi nu de Moody … sau de Onisifor şi nu de Pavel… sau de Marta şi nu de Maria, relaxează-te! Mai mult de atât, adu-l laudă lui Dumnezeu! Te afli în grupul elitelor menţionat în 1 Corinteni 12. “Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai muită cinste mădularelor lipsite de cinste” (v. 22-24). Aşa că simte-te încurajat: poate eşti un anonim, dar nu eşti inutil.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *