ALUNGĂ ÎNGRIJORAREA !

„Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme” (Evrei 13:6)

îngrijorarea este un intrus; trebuie să-l evacuezi. în anumite situaţii, dacă o casă este goală mai mult timp, oricine se poate muta în ea şi o poate ocupa. Şi îngrijorarea face la fel. Hoinăreşte încoace şi încolo, căutând o minte goală şi apoi se mută în ea. Locuieşte îngrijorarea în mintea ta astăzi? Este prezentă când te trezeşti dimineaţa şi când mergi seara la culcare? Ca urmaş al lui Hristos, ai autoritatea de a-i transmite o înştiinţare de evacuare şi ea trebuie să plece. Singurul lucru care o face să stea este ignoranţa ta în faţa acestui  adevăr. Când mintea ta este ocupată de Cuvântul lui Dumnezeu, îngrijorarea vede anunţul „ocupat” şi merge mai departe. Pavel scrie: „Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos” (2 Corinteni 10:3-5). Armele pe care ţi le-a dat Dumnezeu ca să te lupţi sunt mai mari decât teama cu care te confrunţi. Dar trebuie să-ţi cunoşti armele, să le păstrezi în stare de funcţionare şi să le poţi folosi. „De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor: „Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată, Cuvântul Meu îl fac foc în gura ta, şi poporul acesta lemne, ca să-i ardă focul acesta” (leremia 5:14). Când crezi Cuvântul lui Dumnezeu din toată inima ta şi începi să-l rosteşti în faţa îngrijorărilor tale, „el le va arde”.

Share