AI NEVOIE DE UN “CUVÂNT”

“Urechile tale vor auzi… glasul” (Isaia 30:21)

Un “cuvânt” de la Dumnezeu îţi poate oferi soluţia de care ai nevoie. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt, deci imaginează-ţi ce poate face un cuvânt de la El pentru situaţia ta. Biblia spune: “Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: “lată drumul, mergeţi pe el!” Când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga”. Să remarcăm cuvintele “urechile tale vor auzi glasul”. Dar dacă urechile tale spirituale nu sunt deschise, pregătite sau conectate la Dumnezeu, nu vei auzi ce-ţi spune. Mai mult, dacă filtrezi ceea ce-ţi spune prin intelectul uman, cu scopul de a crea armonie între ce îţi spune şi propriile tale păreri, nu vei ajunge nicăieri. Dumnezeu dă un “cuvânt” celor ce au urechea deschisă – dar şi inima. Când te rogi, ce cauţi? O experienţă spirituală extraordinară sau un moment de intimitate cu Domnul, în care El îţi vorbeşte iar tu asculţi? Când citeşti Biblia cauţi tu confirmarea propriilor tale gânduri sau cauţi voia lui Dumnezeu? Imaginează-ţi ce poate face un cuvânt al lui Dumnezeu pentru viaţa ta! “Aceia din popor, care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, şi vor face mari isprăvi” (Daniel 11:32). Dacă visezi să faci mari isprăvi în viaţă, cunoaşte-L pe Dumnezeu. El ţi se va descoperi prin Cuvântul Său. Vei auzi multe idei diferite pe parcursul unei zile; unele îţi vor aduce beneficii, altele nu. Dar când primeşti un “cuvânt” de la Dumnezeu e ca o sămânţă; are potenţialul de a produce un copac; sau chiar mai mult, o întreagă livadă cu fructe.

Share