Ajutor în necaz

„Domnul este tăria mea şi scutul meu; în El mi se încrede inima, şi sunt ajutat.“ Psalmul 28.7

Odată a venit un om cu necazul său mare la evanghelistul John Wesley şi i-a mărturisit lui toate grijile sale. Aceste griji erau atât de mari şi multe, încât omul nu mai vedea nicio cale de ieşire. În faţa lor, pe păşune era o vacă, ce îşi întindea capul peste gardul de scânduri. „De ce priveşte vaca peste gardul de scânduri?“ îl întrebă Wesley pe acel om. „Pentru că nu poate privi printre scânduri!“ răspunse acesta simplu. „Aşa aş face şi eu în cazul dumneavoastră“, a spus Wesley.
Când grijile devin un munte, nu trebuie să încercăm să le învingem prin propria putere. În predica de pe munte, Domnul a spus: „Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui?“ De aceea trebuie să privim cu inimi sincere peste îngrijorări la Domnul Isus. Chiar dacă în jurul tău totul este întunecos şi necazul este foarte mare, priveşte la Domnul, care are toată puterea în cer şi pe pământ. El este mai mare şi mai puternic decât toate forţele, puterile şi împrejurările acestei lumi şi ale acestui timp. El este şi rămâne marele Dumnezeu, care nu-i părăseşte şi nu-i uită niciodată pe ai Săi. prezenţa Mântuitorului în viaţa noastră ne dăruieşte liniştea după care suspinăm deseori.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *