Afirmaţii

„Sunt mai învăţat decât toţi învă­ţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale.” Psalm 119.99

Afirmaţii

„Nu-ţi pierde răbdarea dacă argu­mentele tale nu sunt luate în seamă.”

(Goethe, poet german)

„Problemele sunt preţul progresului. Nu-mi aduceţi decât probleme, căci veştile bune mă slăbesc.”

(Charles Kettering, inventator american)

„Întocmai ca acela care, aruncând pietre spre cer, nu poate lovi cerul, dar se poate lovi pe sine însuşi, întoc­mai şi cel ce-L huleşte pe Dumnezeu, nu poate atinge lucrurile sfinte pe care le înjură, dar, în schimb înjură­tura lui cade înapoi pe sufletul lui şi-l răneşte de moar­te, în chipul acesta, hulitorul îşi ascute săgeţi pentru a-şi ucide suflet.” (loan Gură de Aur, teolog)

„Sunt mai multe lucruri în cer şi pe pământ decât vi­sează filozofia noastră.”

(W. Shakespeare, dramaturg englez)

„Nimic nu se izbândeşte fără muncă.”

(Sofocle, filozof)

„Cea mai mare bogăţie este să fii mulţumit cu ce ai.”

(Cicero, scriitor şi filozof)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *