Afirmaţii despre minciună

„Martorul mincinos nu rămâne ne­pedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.” Proverbe 195

 Cei mai mincinoşi sunt aceia care nu mai au nici pentru ei adevărul.

(Nicolae lorga)

Adevărul aşteaptă, minciuna este tare grăbită.

(Alexandru Vlahuţă)

Minciuna este ca un bulgăre de zăpadă, cu cât îl ros­togoleşti, cu atât se face mai mare.

(Martin Luther)

Minciuna nu poate lua nimic din adevăr, precum ne­gura nu poate face ziua mai mică.

(Nicolae lorga)

În casa curată a sufletului, păianjenul minciunii a se prinde nu are loc.

(Dimitrie Cantemir)

Totdeauna omul trebuie să-şi închidă gura cât poate pentru adevărul care pare o minciună.

(Dante)

Exagerarea este ruda cea mai apropiată a minciunii.

(Richard Wurmbrand)

Minciuna în vorbe nu-i altceva decât expresia stării interioare a sufletului.

(Platon)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *