Adevarul trebuie …

„Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii…” Psalm 51.6 1

 

Adevărul trebuie…

            – cunoscut:…..Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa ade­vărului” (1 Timotei 2.3-4).

            – să te ţii de el: „ …întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă este vreunul care să înfăp­tuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr…” (Ieremia 5.1).

            – ales: „Aleg calea adevărului…” (Psalm 119.30).

            – cumpărat: „Cumpără adevărul şi nu-l vinde, înţelep­ciunea, învăţătura şi priceperea” (Proverbe 23.23).

            – crezut: „ …Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului” (2 Tesaloni-ceni 2.13).

            – iubit:…..Dar iubiţi.adevărul şi pacea!” (Zaharia 8.19).

            – spus: „Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă…” (Psalm 15.2).

            – ascultat: „ …cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr?” (Galateni 5.7).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *