Adevăratul împărat (2)

24 FEBRUARIE

„ …Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă mă­reaţă…”

Isaia 28.5

Adevăratul împărat (2)

            Putem spune, după cele citite ieri, că Napoleon Bonaparte s-a autoîncoronat. Potrivit apre­cierii lui, nimeni nu era suficient de bun ca să facă acest lucru. Istoria s-a derulat mai departe de la verdic­tul pe care şi l-a dat, iar exilul din insula sf. Elena con­semnează soarta omului plin de sine. Napoleon a se­mănat mândrie şi a cules ruină. El a căzut în dizgraţie.

            Cât de diferit stau lucrurile cu împăratul împăraţilor, Domnul nostru Isus Hristos! „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob… De aceea şi Dum­nezeu L-a înălţat nespus de mult şi i-a dat Numele, care este mai presus de orice nume” (Filipeni 2.6-9).

            Admiraţia noastră este faţă de Fiul lui Dumnezeu care a îmbrăcat trupul omenesc pentru noi şi pentru mântuirea noastră. Pentru noi, Hristos a acceptat să poarte coroana de spini. Pentru noi a acceptat să moară. El a biruit moartea şi pe cel ce avea puterea morţii, pe diavolul, şi acum stă la dreapta lui Dumne­zeu şi mijloceşte pentru cei ce-L primesc ca Mântui­tor. EL este adevăratul împărat, care merită toată adorarea noastră.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *