Adevăratul ghid

Dar Isus le-a zis: «Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.»Matei 24.2

Într-o biserică cu multe opere de artă am văzut un domn bătrân, care citea cufundat într-o carte. Încântătorul cor, care tocmai cânta despre gloria lui Dumnezeu, nu l-a abătut de la citirea sa. Am prins curaj şi l-am întrebat:
– Scuzaţi-mă, citiţi Biblia?
– Nu, citesc un ghid al operelor de artă.
Descrierea acelei clădiri impozante cu arta şi arhitectura sa i-a atras atenţia acelui bărbat. Ce trist! Cazul acesta nu este singur. Mulţi oameni sunt impresionaţi de lucruri secundare şi trec nepăsători pe lângă ceea ce este lucrul principal, pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu la cruce. Acolo, Dumnezeu L-a dat pentru o lume pierdută pe unicul Său Fiu preaiubit ca Mântuitor al păcătoşilor. Toate lucrările omeneşti pier, dar Numele şi lucrarea Mântuitorului rămân pentru veşnicie. Numai credinţa adevărată în Mântuitorul şi lucrarea Sa de mântuire săvârşită pe cruce ne scapă de condamnarea veşnică şi ne dăruieşte o comoară nepieritoare, veşnică. Descrierea acestei comori nu o găsim într-un ghid despre artă, ci doar în Biblie. Ea este adevăratul ghid. Să o folosim!

Share