Adevăr preţios pentru inimă

8 FEBRUARIE

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.”

loan 14.27

 Adevăr preţios pentru inimă

            Un soldat a căzut grav rănit pe câmpul de luptă. Era tânăr, dar i se apropia sfârşitul vieţii. Spre seară, când a încetat focul inamic, un ofiţer care a trecut pe acolo a văzut că viaţa îi era pe terminate şi l-a întrebat dacă are vreo ultimă dorinţă, oferindu-se să trimită o scri­soare la cei de acasă. Muribundul a clătinat din cap şi a spus că este orfan, că nu are pe nimeni, dar dacă vrea să scoată din rucsac Noul Testament şi să-i citească versetul din loan 14.27. Ofiţerul a căutat versetul şi l-a citit. Tânărul cu ochii sticloşi, dar cu faţa senină, a mulţumit ofiţerului şi după câteva clipe a trecut în veşnicie.

            Cine ar putea să spună cât de scumpă a fost această promisiune pentru acest tânăr? Pacea Domnului Isus! Oh, ce adevăr preţios pentru inimile celor ce o au! Mântuitorul aduce pace în suflete şi în viaţa celor ce se încred în El. Cei care nu se încred în jertfa Lui de pe Golgota, n-au pace, pentru că ei rămân în păcatele lor. Mântuitorul ne cheamă să ieşim din îngustimea necre­dinţei şi să venim la El, care este Unicul dătător de pa­ce pentru sufletele noastre.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *