ADAPTEAZĂ-TE SCHIMBĂRILOR

„li voi povăţui pe cărări neştiute de ei” (Isaia 42:16)

Schimbările ne obligă să ieşim din perimetrul confortului nostru şi să intrăm în perimetrul disconfortului lucrurilor neştiute. Şi în timp ce lucrul acesta îţi poate întoarce universul pe dos, vei fi obligat să te confrunţi cu cele mai mari temeri ale tale şi să te confrunţi cu lucruri care îţi fură bucuria, pacea şi încrederea. Schimbarea poate fi prietenul tău sau duşmanul tău, depinde cum o foloseşti. Dacă fugi de ea, devine duşmanul tău; dacă o îmbrăţişezi şi înveţi din ea, devine unul din cei mai mari aliaţi ai tăi. C. Neil Strait a spus: „Schimbarea este întotdeauna mai grea pentru omul care şi-a găsit făgaşul, căci el şi-a croit viaţa după lucrurile pe care le poate gestiona în mod confortabil şi nu primeşte nici o schimbare sau provocare care l-ar putea duce mai sus”. Când te confrunţi cu necunoscutul, în loc să te setezi automat pe modul opoziţiei, „ochii tăi să privească drept şi… toate căile tale să fie hotărâte” (Proverbe 4:25-26). întreabă-te: Ce încearcă Dumnezeu să mă înveţe? Cum pot deveni mai puternic şi mai înţelept? Ce oportunităţi mi se deschid? John Mason spune: „Corectarea şi schimbarea duc întotdeauna ia rodire. O schimbare face loc alteia, oferindu-ţi oportunitatea de a creşte. De fiecare dacă când crezi că eşti gata să fii absolvent al şcolii experienţei, cineva inventează un nou curs. Dacă poţi înţelege când trebuie să stai drept şi când să te pleci, ai reuşit”. Nu trebuie să te temi de ceea ce se află în faţa ta. „îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină, înaintea lor… şi nu-i voi părăsi”. Dumnezeu nu închide niciodată uşa fără să deschidă alta – dar trebuie să fii dispus să intri pe ea.

Share