ADÂNCEŞTE-TE ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

„Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi” (Ioan 1:14)

În Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit în mod curent poporului. În toate cele treizeci şi nouă de cărţi, El le-a dat porunci şi promisiuni în anumite condiţii. Unii au înţeles ce dorea El să spună, alţii nu. Unii au încercat să le respecte, reuşind mai mult sau mai puţin, pe când alţii le-au respins şi s-au hotărât să trăiască după plăcerea lor. Atunci, Dumnezeu a făcut un lucru de necrezut: „Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl” (v. 14). Domnul Isus a fost o Biblie vie! Ioan ne spune: „Cuvântul a fost Dumnezeu” (v. 1), deci, cu cât te adânceşti mai mult în Cuvânt şi cu cât el pătrunde mai adânc în fiinţa ta, cu atât mai mult din Dumnezeu strângi în inima ta. Poate spui: „Uneori nu pricep prea mult când citesc Biblia”. Iată un cuvânt pentru cei înţelepţi: când începi să studiezi Biblia, nu o fă pentru a descoperi noi adevăruri pe care nu le-a mai găsit nimeni vreodată. Fă-o cu această atitudine: „Doamne, ce crezi despre mine?” Problema pe care o avem majoritatea dintre noi nu este interpretarea pasajelor dificile; ci să ascultăm de cele pe care le înţelegem deja! Cuvântul lui Dumnezeu îţi oferă două lucruri: 1) Ocrotire. Psalmistul a spus: „Dacă n-ar fi fost Legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în ticăloşia mea. Niciodată nu voi uita poruncile Tale, căci prin ele mă înviorezi” (Psalmul 119:92-93). 2) Călăuzire. „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea” (v. 105). Ai nevoie de călăuzire? Ai nevoie de ocrotire? Adânceşte-te în Cuvântul lui Dumnezeu.

Share