ACELAȘI LUCRU IȚI SPUNE ȘI ȚIE

,A venit Isus, a stat în mijlocul lor, și le-a zis: „Pace vouă!” (loan 20:19)

Unul din primele lucruri pe care le-a făcut Domnul Isus după ce a înviat a fost să-și caute ucenicii care l-au dezamăgit amarnic. „În seara aceleiași zile, cea dintâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stat în mijlocul lor, și le-a zis: „Pace vouă!” Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta Sa. Ucenicii s-au bucurat, când au văzut pe Domnul. Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” (v. 19-21). Printre ei se afla Petru, care a umblat pe ape, care a participat la minunea înmulțirii pâinilor pentru cei cinci mii de oameni flămânzi si l-a văzut pe Moise și pe llie stând lângă Domnul Isus pe Muntele Schimbării la Față. Marele, îndrăznețul și curajosul Petru care a spus: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine.” (Matei 26:35). Și nu a fost singurul. „Toți ucenicii au spus același lucru” (v. 35). Cu toate acestea, Scriptura spune: „Atunci toți ucenicii L-au părăsit și au fugit.” (Marcu 14:50). Sfântul loan, Sfântul Andrei și Sfântul lacov – cu toții zugrăviți pe vitraliile bisericilor din lumea întreagă – l-au abandonat pe Domnul Isus când se afla în cea mai mare încercare. Totuși, când a înviat din morți, El nu a adus vorba despre asta nici măcar o dată. In schimb: Le-a arătat mâinile” (loan 20:20). De ce? Pentru a-i asigura că îi iubește în ciuda eșecurilor lor. In loc să-i renege, El le-a zis: „Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi.” Astăzi, El îți spune același lucru și ție!

Share