Acceptaţi dialogul!

El le-a zis: «Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?» Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.Luca 24.17


Era prima zi a săptămânii, duminica învierii Mântuitorului. Doi ucenici descurajaţi mergeau spre Emaus, departe de Ierusalim, unde ar fi putut găsi dovezile învierii Domnului. Dragostea Mântuitorului faţă de aceştia s-a dovedit în chip practic, pentru că S-a apropiat şi a mers pe drum cu ei. Dialogul Mântuitorului cu cei doi întristaţi i-a condus pe aceştia să revină pe calea cea bună; ei s-au întors la Ierusalim şi au mărturisit: „A înviat Domnul cu adevărat…“
Călătorim prin viaţă şi adeseori suntem întristaţi, fără o ţintă precisă. În loc să căutăm ajutor acolo unde Mântuitorul ne-a promis că îl vom găsi, mergem descurajaţi pe cale. Aceeaşi dragoste nemărginită, arătată ucenicilor atunci, vrea să ne-o arate şi nouă chiar acum. Mântuitorul vine în situaţiile noastre descurajante şi vrea să ne întrebe: „Ce vorbe sunt acestea?“ sau „Ce gânduri sunt acestea care vă neliniştesc?“ Vrem să-i deschidem inima şi să-i spunem Lui ce ne frământă? Dacă o facem, Mântuitorul vrea să intre în dialog cu noi. Să citim Biblia şi acolo vom găsi ce avem nevoie pentru inimile noastre! Să acceptăm dialogul cu unicul Dătător al speranţei!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *