A ÎNVIA ÎNSEAMNĂ A MURI FATĂ DE SINE

“Am fost răstignit împreună cu Hristos” (Galateni 2:28)

Când suntem atacaţi, ni se activează instinctele de supravieţuire. Noi suntem nişte luptători! Dar asta creează o problemă, căci Pavel spune: “Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte in mine”. Dacă scopul tău principal este instinctul de auto-conservare, nu mai eşti liber să iei hotărârile corecte. Vei continua să faci lucrurile bazându-te pe ceea ce ţi se pare bine şi ce este acceptat de ceilalţi mai degrabă decât ce doreşte Dumnezeu să faci. Vei vorbi mult despre a fi credincios, dar foarte puţin despre a fi roditor. Poţi aduce rod numai dacă eşti dispus să mori faţă de sine: “dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă” (loan 12:24). “Căutătorii de supravieţuire” din Biblie au pierdut din vedere binecuvântarea lui Dumnezeu căutându-şi propriile interese şi nu pe cele ale Lui. Fără a se gândi la Avraam, Lot a ales câmpiile mănoase ale Iordanului şi şi-a pierdut familia (Geneza 13:10:11). Tânărul bogat s-ar fi putut număra printre ucenicii lui Hristos, dar ei avea prea multe de pierdut (Marcu 10:22). Deseori cu cât avem mai mult, cu atât mai strâns legaţi ne ţinem de lucruri. Domnul Isus a spus: “oricine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde; dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine, o va mântui” (Luca 9:24). Pavel a scris: “eu nu ţin numai decât la viaţa mea, ca şi cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus” (Faptele Apostolilor 20:24). Cel mai sigur loc să fii – singurul loc unde să fii – este în voia lui Dumnezeu!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *