9 IANUARIE DUMNEZEU ÎŢI AUDE RUGĂCIUNILE

“Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav” (loan 11:))
loan notează: “Surorile au trimis la Isus să-i spună: “Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav”. Cineva s-a dus la Domnul Isus în numele lui Lazăr şi fiindcă s-au dus, Isus a răspuns. Vindecarea nu a avut loc în mai multe zile, dar a început în momentul în care Domnul a fost chemat în ajutor. Te-ai întrebat vreodată unde merg rugăciunile tale? “S-a făcut în cer o tăcere … Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fata altarului, cu o cădelniţă din aur … cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul din aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor” (Apocalipsa 8:1-4). De ce s-a făcut tăcere în cer? Deoarece cineva se ruga! Cerul se opreşte pentru a asculta rugăciunea cuiva ca tine. Rugăciunile tuturor sfinţilor s-au ridicat la Dumnezeu. Nu e extraordinar? Cuvintele tale nu se vor opri până nu vor ajunge la inima lui Dumnezeu, deci roagă-te în continuare. Să remarcăm că prietenul care s-a dus la Isus în numele lui Lazăr a spus: “Doamne, iată că acela pe care-l iubeşti, este bolnav”. Apelul lui nu s-a bazat pe dragostea imperfectă a celui aflat în nevoie, ci pe dragostea desăvârşită a lui Isus. El nu a spus: “Acela care te iubeşte este bolnav”. El a spus: “Acela pe care-l iubeşti este bolnav”. E diferit. Puterea rugăciunii nu depinde de virtutea celui ce se roagă, ci de dragostea neschimbătoare a celui ce aude. Nu te bucuri? Poate ai multe slăbiciuni, poate nu înţelegi taina rugăciunii, dar un lucru e limpede: acţiunea începe în cer când cineva de pe pământ se roagă.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *