9 DECEMBRIE NU TE MAI PLÂNGE SI MERGI LA LUPTĂ (4)

Tăceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli” (Filipeni 2:14)

            Poate spui: “Dar nu este posibil ca văicăreala mea să fie legitimă?” Ba da. Nedreptatea, abuzul, trădarea, furtul, bârfa, defăimarea, prejudiciul, răul fizic împotriva ta sau a familiei tale şi aşa mai departe sunt cauze legitime. “Şi dacă nu fac ceva în privinţa aceasta, nu dau dovadă de lipsă de responsabilitate?” Ai dreptate! Tu eşti chemat să fii sare şi lumină în lumea aceasta, rezolvând problemele care apar prin practicarea principiilor spirituale în viaţa ta zilnică. A nu face nimic în astfel de situaţii te face iresponsabil şi neascultător faţă de Dumnezeu. Dar văicăreala nu este bună, nu după definiţia lui Dumnezeu. Poate spui: “Bine, de vreme ce Dumnezeu este împotriva văicărelii, cum să mă comport cu cele legitime?”

            Mai întâi, nu fă nimic până nu ai vorbit cu Dumnezeu. Vei face mutarea potrivită dacă îţi faci timp să primeşti sfatul potrivit. Rugăciunea îţi clarifică opţiunile şi îţi ajustează perspectivele. Îţi diluează mânia, făcându-te obiectiv din nou şi redându-ţi gândirea raţională. Este posibil ca urmă­toarea ta mutare să fie reuşită dacă prima ta mutare este să cauţi înţelepciunea lui Dumnezeu: s-o ceară de la Dumnezeu” (Iacov 1:5).

            În al doilea rând, înainte de a spune sau de a face ceva, verifică-ţi atitudinea. Opreşte-te şt în-treabă-te: “Care este adevăratul meu scop? Vreau să le arăt că eu am dreptate şi că ei au greşit? Vreau să ies eu bine şi ei să iasă rău? Vreau să am o victorie personală sau să rezolv problema într-un mod care-l glorifică pe Dumnezeu?” înainte de a vorbi, verifică-ţi inima: Căci din prisosul inimii vorbeşte gura” (Matei 12:34). Când atitudinea inimii tale îi este plăcută lui Dumnezeu, eşti gata să faci faţă oricărei văicăreli legitime.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *