8 SEPTEMBRIE ARATĂ BUNĂTATE

“lubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească” (Romani 12:10)
Uneori ne apărăm lipsa de dragoste, bunătate, blândeţe, răbdare şi toate celelalte “roade ale Duhului”, în numele productivităţii şi a muncii asidue. Dar nu poţi fi în acord cu învăţăturile lui Hnstos. El a spus: “Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel” (Matei 7:12). Când te-ai abătut ultima dată din drumul tău pentru a aiuta pe cineva fără să aştepţi nimic în schimb? Maica Tereza a spus: “o zi trăită fără a arăta dragoste faţă de cineva e o zi ce nu merită trăită” Dragostea de oameni trebuie să fie un mod de viaţă, o atitudine constantă, un angajament pe care ni-l luăm in fiecare zi. William Barclay a spus: “Mai mulţi oameni au fost aduşi la biserică de bunătatea adevăratei dragoste creştine decât de toate argumentele teologice din lume. Şi mai mulţi oameni s-au îndepărtat de biserică din cauza durităţii şi urâţeniei aşa-zişilor creştini decât a tuturor îndoielilor din lume”.
Te-ai oprit vreodată să te gândeşti că toate acele mici iritări de care ai parte în fiecare zi sunt doar oportunităţi oferite de Dumnezeu pentru a deveni mai asemănător cu Hristos? Cu ani in urmă, Chuck Swindoll a scris: “Ce face Domnul pentru a mă ajuta să-mi lărgesc orizonturile şi să înţeleg cât sunt de egoist? Foarte simplu: îmi dă patru copii care mă calcă pe picioare, îmi şifonează hainele, varsă laptele, ling geamurile maşinii şi scapă bomboane lipicioase pe covor… faptul de a nu fi egoist în atitudine loveşte chiar în centrul fiinţei noastre. Înseamnă să fim dispuşi să renunţăm la confortul nostru, la propriile noastre preferinţe, la programul nostru, la dorinţele noastre, spre folosul altuia. Iar asta ne readuce la Hristos”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *