8 IUNIE ZDROBIREA (3)

“Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit” (Psalmul 51:17)

Uneori Dumnezeu îngăduie să ne afundăm pentru a descoperi că El este cârligul de salvare. Ghedeon a înfruntat o armată de 135.000 de oameni cu doar 32.000. Şi 22.000 dintre ei au părăsit câmpul de luptă şi s-au dus acasă atunci când li s-a oferit această ocazie. Fă singur socoteala. Gândirea lui Ghedeon a fost: “Nu se poate să învingem!” Apoi Dumnezeu explică: “Poporul pe care-l ai cu tine este prea mult, ca să dau pe Madian în mâinile lui; el ar putea să se laude împotri­va Mea, şi să zică: “Mâna mea m-a izbăvit” (Judecători 7:2). O luptă veche de când e lumea, în care este angajat eul este dusă de fiecare dintre noi, zilnic. De aceea rugăciunea “Tatăl nostru” se termină cu: “Căci a Ta este împărăţia, şi puterea şi mărirea, în veci. Amin” (Matei 6:13). De unde vine put­erea noastră? De la Dumnezeu! Cine trebuie să primească slava pentru toate realizările noastre? Dumnezeu! Cât durează acest demers? Pentru totdeauna!

Dumnezeu a trebuit să zdrobească atotsuficienţa din Iacov pentru ca “Israel” să iasă la suprafaţă. Uneori Dumnezeu te lasă să cazi ca să te poată ridica din nou. Moise a fost numit cel mai blând om de pe pământ. Dar i-au trebuit patruzeci de ani de vieţuire ca păstor în pustie pentru a se debarasa de mândrie şi pentru a deveni supus lui Dumnezeu. Doar atunci a fost el gata să stea înaintea lui Faraon şi să facă minunile care au demonstrat puterea lui Dumnezeu şi l-a răzbunat pe Moise!

Zdrobirea nu înseamnă să fii bleg, să suferi de un complex de inferioritate sau să ai stimă de sine redusă. Nu, zdrobirea înseamnă să te rogi: “Doamne, dacă lucrarea aceasta trebuie făcută şi încă bine, Tu va trebui să lucrezi prin mine. Aşa că încrederea mea este în Tine”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *