7 NOIEMBRIE – VIZIUNEA TA – TREBUIE S-O “ÎMPLINEŞTI” (2)

“Scrie proorocia, şi sap-o pe table, ca sa se poată citi uşor!” (Habacuc 2:2)

În Amos există o imagine interesantă: “După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăţi de picioare sau un vârf de ureche, aşa vor scăpa…” (Amos 3:12). Imaginează-ţi-l pe Satana ca fiind leul, iar tu mielul. Domnul Isus, păstorul care vine să adune ce a mai rămas din tine şi priveşte cum aduce Dumnezeu victorie dintr-o înfrângere. Ţi-a sfărâmat viaţa visele în bucăţi? Cu Dumnezeu ai nevoie numai de două lucruri pentru o revenire: 1) O ureche de auzit. Nu mai asculta voci care te descurajează; nu s-a sfârşit decât când spune Dumnezeu că s-a sfârşit! Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel să profeţească unei văi pline de oase moarte şi uscate (Ezechiel 37:4): “Am proorocit, cum mi se poruncise. Şi a intrat duhul în ei, şi au înviat, şi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr” (Ezechiel 37:10). Speranţele tale pot fi moarte, iar sufletul uscat, dar dacă asculţi ce are Dumnezeu să-ţi spună, visul tău va trăi din nou. 2) Un picior pe care să stai. Dumnezeul care la sfârşitul nenorocirii sale i-a dat lui Iov de două ori mai mult decât a avut la începutul ei nu a terminat încă cu tine. Citeşte ce ţi-a promis şi bazează-te pe Cuvântul Său. Acan a fost omorât cu pietre in valea Acor pentru că a furat din prada de război după lupta de la lerihon. Sfârşit? Nu, mai târziu, Dumnezeu, în mila Sa, a spus: “îi voi da … valea Acor i-o voi preface într-o uşă de nădejde” (Osea 2:15). Poate trăieşti cu propriile tale consecinţe, dar prin harul lui Dumnezeu poţi să trăieşti şi să-ţi vezi visul cu ochii.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *