6 NOIEMBRIE – VIZIUNEA TA – TREBUIE S-O “ÎMPLINEŞTI” (1)

“Scrie proorocia, şi sap-o pe table, ca sa se poată citi uşor!” (Habacuc 2:2)

Când ai un vis de la Dumnezeu şi te dedici lui, el se va împlini “cu siguranţă”. Da, te vei împiedica, vei merge până la noi limite şi poate chiar vei fi descumpănit la linia de sosire, dar vei reuşi. Vei ajunge în Ţara Promisă. Uită-te la Moise; a avut un mesaj de schimbare a istoriei pentru Faraon şi totuşi a fost un slab vorbitor. A avut probleme în căsnicie şi în consecinţă Dumnezeu i-a spus: “Aceasta este ţara pe care am jurat că o voi da …Ţi-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi; dar nu vei intra în ea” (Deuteronom 34:4). Dar în cele din urmă Moise a ajuns acolo! După 1400 de ani, el a stat cu Domnul Isus pe Muntele Schimbării la Faţă: chiar în mijlocul ei! Poate spui: “Dar am căzut atât de jos”. David a comis adulter şi totuşi psalmii săi întăresc mulţimi de oameni şi sunt citaţi de la amvoane în întreaga lume. Dumnezeu nu l-a scuzat pe David, dar l-a iertat şi i-a folosit. “David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat” (Faptele Apostolilor 13:36). Biblia îl descrie pe Dumnezeu “gata să ierţi, îndurător şi milostiv, încet la mânie şi bogat în bunătate” (Neemia 9:17). Să remarcăm cuvintele “gata să ierte”. Dumnezeu e gata când eşti şi tu, tot ce trebuie să faci este să te întorci spre El. Înainte ca Habacuc să-şi scrie viziunea, el a spus: “M-am dus … să văd ce are să-mi spună Domnul, şi ce-mi va răspunde la plângerea mea” (Habacuc 2:1). Corectat, dar nu lepădat! Nu este minunat? Aşa lucrează harul lui Dumnezeu.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *