6 MARTIE ECONOMIA LUI DUMNEZEU ÎN VREMURI GRELE (3)

“Nu vă îngrijoraţi de ziua de mâine” (Matei 6:34)

            Teama ne face să reacţionăm emoţional, făcând toate lucrurile anapoda. Abandonăm prin­cipiile Scripturii şi apucăm tot ce găsim, economisind şi adunând stocuri în caz că lucrurile se înrăutăţesc. Nu te preda în faţa temerilor care dau buzna în cultura noastră din ce în ce mai lip­sită de evlavie. în schimb, urmează economia lui Dumnezeu cu credincioşie în vremurile grele. Când evreii au făcut aşa s-au bucurat de o recoltă foarte bogată. Dar când au strâns şi au făcut provizii din ce le-a dat Dumnezeu, El a spus: “Sunteţi blestemaţi … tot poporul în întregime!” (Maleahi 3:9). Fie că au experimentat belşug sau lipsă, a depins de atitudinea şi faptele lor faţă de economia lui Dumnezeu. Principiile Lui cereau ca ei să “aducă însă la casa vistieriei toate zeciuielile” nu o parte din ele (v. 10). Dacă L-ar fi “cinstit pe Domnul cu averile lor, şi cu cele din­tâi roade din tot venitul lor… grânarele le-ar fi fost pline de belşug, şi teascurile lor ar fi gemut de must”, (Proverbe 3:9-10). Domnul Isus a spus “Daţi, şi vi se va da; … Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura” (Luca 6:38). Tu, nu economia, stabileşte măsura recoltei tale potrivit cu măsura pe care o foloseşti la semănat. Biblia spune: “cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera” (2 Corinteni 9:6). Iată cum merg lucrurile în economia lui Dumnezeu, cel ce “dă cu mâna largă, ajunge mai bogat” în timp ce “altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească”. Dumnezeu promite că sufletul bine­făcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el” (Proverbe 11:24-25). Încearcă şi tu. Principiile lui Dumnezeu funcţionează în orice economie!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *