6 FEBRUARIE CÂND PARTENERUL TĂU NU-TI ÎMPĂRTĂŞEŞTE CREDINŢA (2)

“Dacă o femeie are un bărbat necredincios” (1 Corinteni 7:1))

            Nu te mira când vei întâmpina opoziţie. “Cred că soţul meu m-a plăcut înainte să devin creştină şi să merg la biserică”, s-a plâns o femeie pastorului ei. Pastorul i-a adus aminte că războiul spiritual face parte din viaţa creştinului şi pentru că creştinii şi necreştinii sunt de părţi diferite, nu ar trebui să se mire. Domnul Isus a trasat o linie despărţitoare: “Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea” (Matei 12:30). Este un cuvânt tare! Neutralitatea nu este o opţiune în acest con­flict, Suntem fie de-o parte, fie de alta. Domnul Isus a spus: “Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: “Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă m-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis” (loan 15:19-21). Nu o lua ca pe ceva personal. Nu este vorba de tine, ci de Numele Lui. El, şi nu tu eşti ţinta, iar El poate face faţă atacului.

            Poate spui: “ce ar trebui să fac când sunt criticat şi neînţeles?” Încearcă să rămâi detaşat de problemele personale pentru a putea iubi persoana şi pentru a putea fi în postura de a o câştiga pentru Isus. “Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi… Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău … trăiţi în pace cu toţi oamenii … Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine” (Romani 12:14-21). Încearcă – este strategia câştigătoare a lui Hristos!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *