Inima curată

5 FEBRUARIE

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” Matei 5.8

 Inima curată

    Aşa cum fulgerul străbate cel mai mare întuneric şi îl luminează, tot aşa permite Dumnezeu ca o rază din lumina Sa să cadă în ini­ma unui om, pentru a-i arăta ce se află în interiorul său.

            Biblia ne spune foarte clar cum îl evaluează Dumnezeu pe om: „ …întocmirile gândurilor din inima omului sunt re­le din tinereţea lui…” (Geneza 8.21). „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17.9). Domnul nostru însuşi a spus: „Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele. Iată lucrurile care spurcă pe om…” (Matei 1 5.19, 20). Dum­nezeu, „ai cărui ochi nu pot vedea răul”, vede şi ştie totul şi trebuie să judece tot ce este necurat conform sfinţe­niei şi dreptăţii Sale.

            Dar cum poate primi un om o inimă curată? Nimeni nu poate prin puterea proprie să-şi schimbe inima; nimeni nu poate să şteargă vina sa. Acest lucru îl poate face numai Dumnezeu. El, în dragostea Sa mare, L-a dat pe Fiul Său pentru noi, ca noi să primim o „inimă curată”. Pe crucea de la Golgota a curs sângele preţios al lui Hristos, „Mielul lui Dumnezeu”, pentru salvarea noastră – izvorul de cu­răţire pentru păcat şi nedreptate! Primiţi în credinţă această ofertă!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *