5 octombrie – Afirmaţii

„Povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui! Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă…“ Psalm 96.3-4

Marele botanist Karl Linné (1707-1778) şi-a început lucrarea sa „Systema naturae“ prin descrierea a ceea ce numeşte „Împărăţia Naturii“, astfel: „Veşnic, fără margini, atotştiutor, atotputernic, Dumnezeu Se lasă văzut în lucrurile create, şi în toate, chiar şi în cele mici. Câtă putere, câtă înţelepciune, câtă desăvârşire de neînchipuit! Animalele, vegetalele, mineralele, împrumutând şi dând înapoi pământului elementele care slujesc la formarea lor; pământul în drumul lui neîncetat în jurul soarelui de la care primeşte viaţă, soarele însuşi cu celelalte astre şi sistemul întreg de stele suspendat şi pus în mişcare în adâncul vidului de Cel care nu poate fi înţeles, Fiinţa fiinţelor, Cauza cauzelor şi Suveranul Autor al lumii – toate vorbesc despre înţelepciunea lui Dumnezeu, care conduce lumea.“
Omul de ştiinţă francez Henri Fabre (1823-1915) afirma: „Eu nu numai cred în Dumnezeu, eu Îl văd; fără El, nu înţeleg nimic; fără El, totul este întuneric. Cu cât observ mai mult, cu atât această inteligenţă radiază mai tare în spatele tuturor lucrurilor.“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *