5 NOIEMBRIE – VIZIUNEA TA – TREBUIE S-O “URMEZI”! (2)

“Scrie proorocia, şi sap-o pe table, ca sa se poată citi uşor!” (Habacuc 2:2)

De cinci ori citim în Genesa capitolul treizeci şi nouă: “Domnul a fost cu losif”. Simte-te încurajat: Dumnezeu lucrează în situaţia cu care te confrunţi chiar acum. De unde a căpătat losif înţelepciunea de a conduce poporul? Din confruntarea cu propriile probleme de familie, din confruntarea cu personalul lui Potifar şi prin conducerea unui sistem de închisoare. Asemenea treptelor unei scări, toate acestea l-au dus spre vârf. Să observăm cum a funcţionat: fraţii lui l-au vândut negustorilor de sclavi ismaeliţi, care l-au vândut lui Potifar, care l-a trimis în închisoare unde l-a cunoscut pe paharnic, care l-a prezentat lui Faraon, care l-a făcut Prim Ministru peste Egipt, împlinindu-i visul. A fost uşor? Nu, când a venit vremea, “l-a încercat Cuvântul Domnului” (Psalmul 105:19). Viziunea ta va fi “încercată”: prin situaţii care fie te vor forma, fie te vor distruge. Bill Gothard descrie acest proces drept naşterea viziunii, moartea viziunii şi învierea viziunii. Când nu ai fonduri, prieteni şi nu mai poţi lupta (etapa morţii), adu-ţi aminte de cuvintele Domnului Isus: “dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă” (loan 12:24). Când viziunea ta moare, iar Dumnezeu o readuce la viaţă, începi să vorbeşti şi să te porţi diferit. Cu eul micşorat şi cu harul înmulţit, începi să spui ca psalmistul: “O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!” (Psalmul 27:13). În acel moment Dumnezeu zâmbeşte şi spune: “În sfârşit ai priceput!”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *