4 NOIEMBRIE – VIZIUNEA TA – TREBUIE S-O “URMEZI”! (1)

“Scrie proorocia, şi sap-o pe table, ca sa se poată citi uşor!” (Habacuc 2:2)

Pavel avea o misiune. Călătorea fără bagaje, practica disciplina personală, evita lucrurile ce-i distrăgeau atenţia şi îşi menţinea privirea asupra ţintei. “Fac un singur lucru; uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă” (Filipeni 3:13-14). Companiile de succes trăiesc conform unei devize pe care toţi membri echipei o înţeleg; ei o au înaintea lor tot timpul. Dumnezeu i-a spus lui Habacuc: “Scrie proorocia, şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor!” (Habacuc 2:2). Trebuie să-ţi notezi viziunea pe ceva, să o citeşti regulat, să ţi-o aminteşti mereu şi să trăieşti cu ea. Cel mai mare duşman al tău nu este opoziţia, ci lucrurile care-ţi distrag atenţia. Ai auzit vreodată de “elefantul alb”? Când împăratul Siamului dorea să distrugă un duşman, se spune că îi dăruia un elefant alb. În acele vremuri, elefanţii albi erau consideraţi sacri şi nimeni nu îndrăznea să refuze darul împăratului. Problema era că elefanţii albi nu puteau fi puşi la muncă, dar trebuiau hrăniţi – mult! Deci, “darul” împăratului ajungea să provoace prăbuşirea inamicului. Atenţie! Păzeşte-te de “elefanţii albi” care îţi fură timpul, energia şi resursele. Pentru a-ţi proteja viziunea, trăieşte conform acestor cuvinte: “să dăm la o parte orice piedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne, şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-l era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, deci, cu luare aminte … pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre” (Evrei 12:1-3).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *