4 IULIE CUM SĂ POTI ÎNDURA


“Uitaţi vă, deci, cu luare aminte la Isus pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima” (Evrei 12:31

Este greu să treci prin încercări când totul pare perfect, dar când nici nu ştii care e motivul, poate fi frustrant. Dumnezeu nu ne dă explicaţii lungi despre cum lucrează; El este obişnuit să creeze printr-o singură propoziţie: “Dumnezeu a zis să fie … Şi a fost…” Deci, când nu găseşti un răspuns imediat în Cuvântul Său, sau prin rugăciune sau prin sfatul altora, îţi pui întrebări. Şi nu ai fi primul. David se întreabă în mod repetat în psalmi “de ce?” şi Dumnezeu tot l-a numit “om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele” (Faptele Apostolilor 13:22). Aşa că nu te lăsa descurajat. Comentatorul Bibliei William Barclay a subliniat că a îndura nu este numai faptul de a suporta un lucru greu, dar şi folosirea lui pentru creşterea ta şi pentru slava lui Dumnezeu.

Când răspunsul nu vine imediat, atunci întrebarea devine: “Cum trec de asta?” Biblia ne spune că Isus “a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu” (Evrei 12:2). Apoi continuă: “Uitaţi-vă, deci, cu luare aminte la Isus … pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima”. Motivul pentru care Domnul Isus a îndurat toate acestea a fost pentru că El s-a uitat înainte şi a văzut bucuria de a-I fi pe plac Tatălui, de a zidi biserica şi de a mântui lumea pierdută. Psalmistul a spus: “Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin” (Psalmul 16:8). Să înduri nu înseamnă să negi realitatea sau să te temi de ea. Ci înseamnă să-ţi aţinteşti privirea la Isus şi să-ţi extragi de la El puterea de care ai nevoie pen­tru a-ţi croi drum spre victorie!

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *