4 AUGUST CARUSELUL VIEŢII (4)

“Orice lucru El îl face frumos la vremea lui” (Ecclesiastul 3:11)

Omul aflat în cursa vieţii aleargă atât ziua cât şi noaptea. Unele călătorii se desfăşoară în întune­ric, când este greu să distingi lucrurile. “Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!” (Isaia 50:10). Da, până şi cel evlavios care “se teme de Domnul” şi care “ascultă glasul robului Său” păşeşte în locuri în care pare să nu existe nici un pic de lumină care să-l călăuzească şi nici o fărâmă de căldură care să-i trezească simţurile frământate. Acestea nu sunt vre­muri de pedeapsă, de răzbunare sau de abandonare. Nu, acestea sunt vremuri în care Dumnezeu lucrează la următorii paşi importanţi ai dezvoltării tale, pregătindu-te pentru o avansare mai profundă în împărăţia Lui!

Şadrac, Meşac şi Abednego, oameni care se temeau de Domnul şi ascultau de Cuvântul Lui, au primit pedeapsa de a fi arşi de vii pentru că au refuzat să se închine înaintea chipului de aur al împăratului (Daniel 3). Ascultă mărturia credinţei lor:

1) “Dumnezeul nostru … poate să ne scoată din cuptorul aprins” (v. 17). Ei nu s-au îndoit niciodată de puterea lui Dumnezeu.

2) “Şi ne va scoate”. Ei nu s-au îndoit niciodată de intenţia lui Dumnezeu.

3) “Chiar de nu ne va scoate … nu ne vom închi­na chipului din aur” (v. 18). Ei nu au considerat niciodată o alternativă credincioşia lor faţă de Dumnezeu. Ei trebuiau să meargă până la capăt, pentru a o scoate la capăt şi aşa au făcut! La fel vei face şi tu! Rămâi în cursă. “Increde-te în Numele Domnului şi bizuieşte-te pe Dumnezeul (tău)”. El are ultimul cuvânt, nu diavolul, circumstanţele sau oamenii. Asemenea celor trei iudei, vei ieşi afară curăţit, ca aurul încercat în foc.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *