4-5-6 iulie 2008 – FESTIVALUL SPERANTEI

Atunci când Apostolul Pavel a scris Epistola către biserica din Roma, el parcursese deja mii de kilometri şi predicase Evanghelia în zeci de oraşe. Epistola lui se remarcă prin faptul că este una dintre cele mai elegante şi cuprinzătoare analize ale semnificaţiei vieţii şi doctrinei creştine, acoperind un domeniu tematic ce se întinde de la justificarea prin credinţă, sfinţirea prin Duhul Sfânt, până la viaţa noastră glorificată în ceruri cu Domnul. (Franklin Graham)

În acelaşi timp, Apostolul a dorit ca atât fiecare credincios în parte cât şi Biserica în întreagimea sa să îşi asume responsabilitatea de a se asigura că întreaga lume are oportunitatea să audă Evanghelia. “Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimeşi? După cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”” (Romani10:14-15).

Creştinii din zilele noastre se confruntă cu aceleaşi întrebări. Cine va spune lumii despre Domnul Isus? Cine va arunca un colac de salvare acelora care sunt pe calea pierzării, aducându-i la Dumnezeu? Cine le va predica? Cine îi va trimite pe cei ce propovăduiesc Evanghelia?

Timp de peste 50 de ani Dumnezeu a folosit Asociaţia Evanghelistică Billy Graham pentru a răspunde acestor provocări. Noi facem tot posibilul ca să comunicăm Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos prin orice mijloace care ne stau la dispoziţie, însă predicarea Evangheliei a fost şi va rămâne întotdeauna centrală în tot ceea ce facem. Şi noi simţim, aşa cum a făcut-o şi Apostolul Pavel, că “trebuie” să vestim Evanghelia victoriei lui Hristos asupra păcatului şi a morţii (1 Corinteni 9:16).

Dumnezeu ne-a chemat, atât pe tatăl meu cât şi pe mine, ca să fim evanghelişti, să proclamăm iertarea pe care El o dă în dar prin credinţa în jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Asociaţia Evanghelistică Billy Graham are ca scop lucrarea de evanghelizare, predicarea lui “Hristos Cel răstignit” (1 Corinteni 1:23).

Pe parcursul mai multor decenii Dumnezeu ne-a dat mijloacele pentru organizarea unor cruciade evanghelistice în câteva sute dintre oraşele cele mai mari ale lumii. Am tradus şi am făcut programe de televiziune care să ajungă la mulţimi de oameni ce niciodată nu au auzit Evanghelia. Am contribuit la instruirea câtorva zeci de mii de evanghelişti care să predice efectiv comunităţilor din care fac parte.

Oriunde este predicat Cuvântul, Dumnezeu aprinde un foc în inimile oamenilor. Ori de câte ori ei aud adevărul despre viaţa, moartea şi învierea Domnului Isus şi îşi dau seama că El este într-adevăr cine spune că este—“Eu sunt calea, adevărul şi viaţa” (Ioan 14:6)—mulţi îşi vor pune încrederea în El.

Atunci când bărbaţi şi femei cred în Domnul Isus Hristos, păcatele le sunt iertate şi primesc viaţa veşnică în dar. Pentru mine nu este bucurie mai mare decât să văd şiruri de oameni răspunzând invitaţiei şi venind în faţă pentru a-L mărturisi pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor al lor. Acesta este o lucrare pe care Dumnezeu o face, şi doar Lui I se cuvine toată slava.
În anul 2007 am organizat cruciade de evanghelizare în cinci ţări – Coreea de Sud, Hong Kong, Ecuador, Panama şi Ucraina – şi în trei oraşe mari din SUA. În 2008 vom organiza în Irlanda de Nord, Mexic, România, Taiwan şi alte trei mari oraşe din SUA. Vom mai desfăşura, de asemenea, mai multe campanii de câştigare de suflete prin intermediul Proiectului de televiziune mondial Speranţa mea, de care Dumnezeu s-a folosit pentru a conduce milioane de oameni la credinţă şi mântuire.

Vreau să le mulţumesc acelora care au ajutat Asociaţia Evanghelistică Billy Graham să îşi continue lucrarea de evanghelizare. Mai important, însă, este faptul că milioane de suflete din întreaga lume le sunt recunoscătoare pentru aceasta.

Franklin Graham

sursa: wwwhope-tm.ro

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *