30 OCTOMBRIE CUVINTE DĂTĂTOARE DE VIATĂ ÎN VREMURI TULBURI (1)


“Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac” (Isala 40:8)

În următoarele câteva zile haideţi să ne înnoim mintea cu câteva promisiuni extraordinare pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Cuvântul Lui. Să nu le citim în treacăt numai, ci să medităm la ele pe-ndelete, în profunzimea lor, să ne rugăm în mod constant şi să lăsăm ca adevărul lor să ne schimbe gândirea şi să ne întărească în credinţă.

1) “Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la jude­cată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului” (Isaia 54:17). 2) “Domnul … este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; …. voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi” (Tetania 3:15-19). 3) “întăriţi-vă şi îmbărbătaţi-vă. Nu vă temeţi şi nu vă înspăimântaţi înaintea împăratul … cu el este un braţ de carme, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi” (2 Cronici 32:7-8). 4) “Numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. Da, El este Stânca … nicidecum nu mă voi clătina” (Psalmul 62:1-2). 5) “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4:6-7). 6) “Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (Sau; zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 8:38-39).

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *