30 IUNIE LECŢII DE LA LAZĂR (2)

“Pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea” (loan 11:4)

Iată încă trei lecţii de la Lazăr:

1) Dumnezeu are un plan mai mare şi mai bun. Lazăr era mort de patru zile când a venit Domnul Isus. Când Domnul aşteaptă, există două motive:

a) Ca El să poată fi slăvit. Fariseii credeau că duhul omului părăseşte trupul la patru zile după ce a murit. Deci, dacă Domnul Isus ar fi intervenit mai devreme, ei ar fi spus: “Nu era chiar mort”. De aceea le-a spus ucenicilor: “Boala aceasta este … pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea” (loan 11:4). Doar când privim în urmă vedem limpede mâna lui Dumnezeu la lucru;

b) Ca noi să fim întăriţi în credinţă. Domnul Isus a spus: “mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi” (loan 11:15). În viaţă, crizele vin şi pleacă. Următoarea criză va fi diferită de ultima, dar ceea ce trebuie să rămână tare, este credinţa.

2) Dumnezeu îţi va cere să dai la o parte obstacolele şi să te ocupi de mirosurile neplăcute. “Daţi piatra la o parte” a zis Isus. Marta, sora mortului, I-a zis: “Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile” (loan 11:38-39). Te rogi pentru un răspuns într-un domeniu, dar Dumnezeu îţi spune să dai la o parte piatra şi să te ocupi de “mirosurile neplăcute” dintr-un altul? Renunţă, nu ai cum să câştigi! Când inima ta este pe placul lui Dumnezeu, rugăciunile tale vor fi ascultate.

3) Dumnezeu doreşte să te facă o mărturie vie. Oriunde se ducea Lazăr, fără măcar să rostească un cuvânt, viaţa lui arăta că Isus este Domnul. Şi tu ar trebui să fii la fel. Dumnezeu te-a mântuit şi te-a ridicat pentru a fi o mărturie a harului şi a bunătăţii Sale.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *